Děkujeme za vaši registraci. Díky ní, můžeme lépe odhadnout počet návštěvníků a při organizaci dalších setkání se přiblížit vašemu domovu.