10+2 dôležitých rozhovorov otca a syna

(15.05.2020, 16:00, Mužská zóna - u hradní vinotéky)

Esenciálne témy, ktoré syn potrebuje počuť od otca, aby mohol vyrásť v zdravého, inšpirujúceho muža

Príkazy, zákazy, nevyžiadané rady dávame denne našim synom. Po čase prestanú to, čo rodičia hovoria vnímať a to im často ostane až do dospelosti, že sa odpájajú a nevnímajú. Ako dôveru strácame, ako znova dôveru do vzťahu rodiča a syna prinavrátiť, aby rozhovor medzi otcom a synom mohol prebehnúť. A následne si povieme o esenciálnych témach, ktoré každý syn chce a potrebuje počuť od svojho otca, aby mohol vyrásť v zdravého a inšpirujúceho muža, partnera a otca.

Jozef Mihališin

Jozef Mihališin Strávil 8 rokov cestovaním cez polovicu sveta a v rozhovoroch s múdrymi ľuďmi. Viedol tím ľudí v nadnárodných spoločnostiach s pôsobením vo svete a naposledy aj v Čechách a na Slovensku a riadil sa pri tom heslom "lídri vytvárajú lídrov". Pôsobí vo firmách pri školeniach a teambuildingových akciách, pri ktorých sa zameriava na rozvoj osobnosti zamestnancov, zlepšenie dôvery v tíme a sebadôvery, rast vôle dosahovať ciele, zlepšenie komunikácie v tíme, umenie robiť rozhodnutia a prevziať za ne zodpovednosť . Vedie a organizuje rodinné tábory v zime i v lete, vo vode i na suchu, workshopy pre deti i celé rodiny v Čechách a na Slovensku. Organizuje mužské kruhy a workshopy pre mužov. Pri svojej práci využíva znalosti a skúsenosti, ktoré sám získal absolvovaním mužského výcviku, zozbieraním iniciačných a rodinných hier z rôznych krajín sveta,. Čerpá tiež zo zásad Etikoterapie a slovanských tradícii. Na Slovensku a v Čechách vedie prechodové rituály „Z dieťaťa chlapcom“ a „Z chlapca mladým mužom“. Venuje sa práci s chlapcami v detských domovoch, školách ako aj so starými mužmi v domovoch dôchodcov. Venuje sa konzultáciam pre rodiny aj single rodičov s chlapcami.

www.mihalisin.com