Poradní kruh

(18.05.2019, 10:00, Hlavní sál)

UMĚNÍ vzáJEMNOSTI

Adato Paradigma propojují a vytváří podněty pro rozvoj integrity jednotlivce, vědomí sounáležitosti a schopnosti nadhledu vedoucí k vědomému životu v souladu s přirozenými hodnotami člověka i světem tzv. okolo nás. Každý kruh je unikátní a podporuje posun paradigmatu, tedy životní změnu uskutečněnou směrem zevnitř ven.

Hosté: Libor Malý, Sofie Kalyani Sarras, Jan Rak, Ernestina Velechovská, a další

Adato Paradigma

Organizátorem poradního kruhu je organizace Adato Paradigma, z.ú., kterou v roce 2011 založil vizionář a filantrop Libor Malý s cílem vytvářet prostor a příležitosti pro posun lidského paradigmatu, a to zejména cestou šíření porozumění mezi lidmi a rozvíjení takových kvalit lidské povahy, které přirozeně vedou jednotlivce i celou společnost ke štěstí. Tyto kvality, tradičně nazvané Deset ctností, jsou milující laskavost – soucit – radost – uvolněná vyrovnanost – štědrost – etické jednání – trpělivost – odhodlanost – koncentrace a rozlišující moudrost. Adato poradní kruhy vytváří podněty pro rozvoj individuálního potenciálu jednotlivce, harmonizaci mezilidských vztahů a poznání vzájemné sounáležitosti. Podporujeme vznik, činnost a spolupráci vědomých komunit.

www.zmena-paradigmatu.cz