UMĚNÍ vzáJEMNOSTI

(18.05.2019, 10:00, Hlavní sál)

poradní kruh pro Změnu paradigmatu

Adato Paradigma poradní kruhy pro Změnu paradigmatu propojují a vytváří podněty pro posun úrovně myšlení, ze které konáme. Přináší novou perspektivu, vědomí sounáležitosti a schopnost nadhledu. Každý kruh je unikátní, ale vždy nás vede k tomu, abychom žili v souladu s přirozenými hodnotami člověka a také k poznání, že skutečné životní změny se odehrávají směrem zevnitř ven. Jde o vyzrálý efektivní komunikační nástroj, který přesahuje možnosti a potenciál každého účastníka a přináší nečekané konstruktivní výstupy.

Společně s námi do kruhu UMĚNÍ vzáJEMNOSTI usednou:  

Jan Rak, Ernestina Velechovská, Lucie Roučová, Ida Keltnerová, Míša Švejdová, Zuzana Hozhoni, Petr Diamant, Jozef Mihališin, Monika Hasalová, Maok, Suvereno a další....

Kruhem nás provedou Sofie Kalyani Sarras a Libor Malý.

Adato Paradigma - UMĚNÍ vzáJEMNOSTI

Organizátorem poradního kruhu je organizace Adato Paradigma, z.ú., kterou v roce 2011 založil vizionář a filantrop Libor Malý s cílem vytvářet prostor a příležitosti pro posun lidského paradigmatu, a to zejména cestou šíření porozumění mezi lidmi a rozvíjení takových kvalit lidské povahy, které přirozeně vedou jednotlivce i celou společnost ke štěstí. Tyto kvality, tradičně nazvané Deset ctností, jsou milující laskavost – soucit – radost – uvolněná vyrovnanost – štědrost – etické jednání – trpělivost – odhodlanost – koncentrace a rozlišující moudrost. Adato poradní kruhy vytváří podněty pro rozvoj individuálního potenciálu jednotlivce, harmonizaci mezilidských vztahů a poznání vzájemné sounáležitosti. Podporujeme vznik, činnost a spolupráci vědomých komunit.

www.zmena-paradigmatu.cz