AKTIVACE INTELIGENCE TĚLA PSYCHOFONETIKOU

(16.05.2020, 18:00, Youtube)

PRO LÉČENÍ A TRANSFORMACI

Lidské tělo je drženo a udržováno životním tělem, čchi (či, ki), pránickým tělem, tvořeným 7 paralelními životními aktivitami, které jsou "operačním systémem" všech funkcí naší fytiologie: dýchání, udržování tepla, vyživování, vylučování, udržování /"údržba"/, růst/regenerace a rozmnožování.. Životní procesy udržování/údržby a růstu/regenerace pracují 24 hodin denně, aby udrželi integritu, celistvost a zdraví našeho těla, a pracují bez našeho vědomí. S Psychofonetikou se vůči nim můžeme probudit, aktivovat je a stát se kolegami našeho vlastního životního těla. (Anglicky, s překladem do češtiny nebo slovenštiny).

The human body is being held and maintained by the Life Body, Chi, Prahnic Body, made of 7 parallel life activities which are the ‘Operating System’ of all the functions of our physiology: breathing, warming, nurturing, secretion, maintenance, growth/regeneration and reproduction. The maintenance and the growth/regeneration life process works 24 hours per day to maintain our body integrity, wholeness and health, unconsciously. With Psychophonetics we can wake up to it, activate it and become colleagues of our own Life Body. (In English, with translation to Czech or Slovak).

Video bude zveřejněno v sobotu.

Yehuda Tagar

Yehuda K. Tagar je australský, jihoafrický a britský psychoterapeut, konzultant a školitel dospělých, mezinárodní trenér koučů, poradců a psychoterapeutů, který založil svou práci na psychosofii Rudolfa Steinera uzpůsobené pro 21.století v podobě praktické filozofie svobody. Je zakladatelem aplikované psychosofie a psychofonetiky - první psychoterapeutické metody vycházející z psychosofie, školí profesionály v Anglii, Jihoafrické republice, na Slovensku, v České republice a Maďarsku, je zakladatelem mezinárodního psychofonetického institutu, společnosti PACE (Psychosophy Academy of Central Europe), APAT (Association for the Promotion of Artistic Therapy) a BECOME (British College of Methodical Empathy) a podílí se na vzdělávání učitelů v rámci Waldorfské školy v Bratislavě. Yehuda K. Tagar is an Australian, South African, British psychotherapist, consultant and adult educator, an international trainer of coaches, counsellors and psychotherapists who bases his work on a 21st century development of Rudolf Steiner’s Psychosophy as a practical Philosophy of Freedom. He is the founder of Applied Psychosophy and Psychophonetics - the first modality of psychotherapy based on Psychosophy. He lectures and trains professionals in the UK, South Africa, Slovakia, Czech Republic and Hungary. He established Psychophonetics Institute International, Psychosophy Academy of Central Europe, APAT - the Association for the Promotion of Artistic Therapy and BECOME – British College of Methodical Empathy. Yehuda is also a faculty member of Bratislava Academy of Waldorf Education teacher´s training.

www.pace.sk