Archetypová astrologie a lidská psyché

(20.05.2018, 16:00, Repre salonek)

Lidská osobnost a životní cykly z pohledu astrologie napájené psychologií C. G. Junga a S. Grofa

Ačkoli máme sklon prožívat svět z omezené perspektivy vlastního ega, na cestě sebepoznání brzy zjišťujeme, že nejsme jediným „pánem ve vlastním domě“. Duševní prostor každého z nás obývají archetypické vnitřní postavy - Král, Matka, Milenka, Bojovník, Kejklíř, Moudrý stařec a další. Symbolická řeč astrologie představuje jedinečný nástroj, jak těmto vnitřním osobnostem více porozumět a přiblížit se jim. Horoskop narození lze chápat jako mapu, která popisuje charakter a zabarvení našich základních životních energií a vzájemné vztahy mezi nimi. Získáme-li vhled do těchto vztahů, můžeme lépe porozumět svému životnímu příběhu a stát se jeho vědomějším spolutvůrcem. Astrologické tranzity, zejména transpersonálních planet Uran, Neptun a Pluto, pak nabízejí hlubší vhled do aktuální dynamiky našeho života na individuální i kolektivní úrovni. V průběhu přednášky budou představeny základní principy archetypové astrologie, jak je autor popsal ve své knize „Archetypová astrologie: vývoj astropsychologie od C. G. Junga k S. Grofovi“ (Carpe Momentum, 2017).

Mgr. Petr Lisý

Vystudoval andragogiku na Filosofické fakultě UK v Praze. V letech 2004-2006 absolvoval dvouletý kurs psychologické astrologie u českého jungovského astrologa, esejisty a filosofa Rudolfa Starého. Následně absolvoval také komplexní pětiletý výcvik v psychoterapeutické metodě Biosyntéza. Specializuje se na téma prolínání astrologie s jungovskou a transpersonální psychologií. Vedle astropsychologické praxe (konzultace, přednášky, kurzy) se živí jako tlumočník a překladatel (mj. autorů jako Stanislav Grof, Ervin László, J. S. Dalajlama, Rob Preece, Gabrielle Roth). Je také spoluzakladatelem spolku Budapešťský klub ČR, v jehož řadách se výrazně podílel na organizaci Mezinárodní transpersonální konference ITC 2017. V roce 2017 publikoval v nakladatelství Carpe Momentum knihu „Archetypová astrologie: vývoj astropsychologie od C. G. Junga k S. Grofovi“. Přednášel mj. na České transpersonální konferenci ČTK 2016 a Mezinárodní transpersonální konferenci ITC 2017. Dlouhodobě se také jako tanečník a DJ věnuje spontánnímu vědomému tanci inspirovanému školami jako 5 Rhythms, Movement Medicine a Open Floor. Je také žákem tibetského učitele dzogčhenu Namkhai Norbu Rinpočheho, jehož nauky se pokouší aplikovat v osobní spirituální praxi.

www.archetypova-astrologie.cz