Ava Chrtková Brožová a její hosté

(19.05.2018, 11:30, Hlavní sál)

Jak se dostat zpět k sobě

Diskuzní pořad s tématem jak být sám sebou, jak nacítit svojí původní energii a zjistit kdo vlastně jsem a co si v životě přeji. Nánosy programů a traumat, které si v životě natáhneme do svého podvědomí lze terapeutickými metodami vynést na světlo a propustit. Jedině tak se můžeme stát plnohodnotným vědomě žijícím člověkem. Program doplněný zpěvem několika notoricky známých písní, které je vhodné si zazpívat společně a pocítit tak sílu naší jednoty.

Hosté: 

terapeutka Mgr. Monika Hasalová je známá pro svou autentičnost, zkušenost a hlubokou moudrost, kterou s láskou přináší. Pracuje se slovem, s tělem, srdcem, myslí a emocemi. Monika je průvodcem přechodových procesů a pracuje celostně v souladu s místem, přítomnými lidmi a přítomným okamžikem. Je nositelkou Zrcadlové moudrosti, kterou působí už svou přítomností. 

neošaman Jaroslav Grűnwald Neošaman, který se díky své silně traumatické zkušenosti v dětství dostal ke studiu hlubinné psychologie a k různým duchovním naukám. Nakonec se dopracoval až k  šamanismu, který já cítí jako nejkomplexnější směr

Zdeněk Ordelt (zakladatel a vedoucí Slovanského kruhu, člen kongresu ECER; komunikace s veřejností, ceremonie)
Provádím celosvětový průzkum tradičních národů a jejich spirituality, přináším přístup k tradičním metodám a zabývám se průzkumem moderní metodiky. Výsledky aplikuji v práci na domácím poli. Snažím se o zapojení naší organizace do světového dění. Baví mě objevovat nová tajemství v oblasti spirituality u nás doma, přinášet je lidem. Již více než deset let pracuji na obnově slovanské domorodé tradice v Čechách. Více na http://www.okobohu.cz/
MOTTO: ,,Úsměv ti ukáže cestu ke svobodě…“

produkční Ing. Andrea Drašnarová, PhD Původně vědecká pracovnice, nyní matka a produkční festivalu Allfest nám bude povídat o svých poznatcích s psychologií objevování sebe sama a zajímavých zákoutích vlastní psychiky.

 

Ava Chrtková Brožová

Zpěvačka a moderátorka a provozovatelka portálu osobního rozvoje Příznaky transformace, která se zabývá osobním rozvojem již bezmála 20 let. Portál osobního rozvoje produkuje mnoho rozhovorů a článků pro širokou veřejnost.

www.priznakytransformace.cz