Láska, vzájemnost a empatie v české duchovní tradici - beseda

(17.05.2019, 19:30, Hradní sál)

Láska, vzájemnost a empatie jako základy šťastného života.

To jsou fenomény, které stojí v základu každé zdravé společnosti. U našich slovanských předků je láska a vzájemnost základním kamenem společného soužití a kvalitou, která je spjata s vyššími duchovními principy. Slovanská spiritualita, která je obsažena v naší kultuře a folkloru, má základ v hlubokém vnímání principů vesmíru a přírody, které vyšší princip lásky spojuje a naplňuje. Kořeny naší autentické kultury vedou až do dávné Indie a do dalších zajímavých a pradávných kultur. Přijďte se zúčastnit besedy, kde společně odkryjeme mnohá tajemství a nahlédneme do hlubin naší české duše.

Mgr.Jan Kozák, překladatel ze sanskrtu (Ašvaghóša: Buddhův život, Manuův zákoník, Bhagavadgíta) a znalec indoevropské duchovní tradice, autor vydavatelského projektu Bibliotheca gnostica
"O lásce a vzájemnosti podle védské moudrosti"
Protože je náš svět setkáním dvou světů - pozemského a duchovního, pojedná přednášející o dvou koncepcích lásky a zmatku mezi nimi

Mgr. Jan Kroča je historik a průvodce po posvátných místech Evropy. Působí i jako ceremoniář Slovanského kruhu. www.jankroca.cz

Nami Maria Lada - Multižánrová zpěvačka, autorka písní, členka hudební skupiny Svarga a ženské umělecké skupiny Anahe. Také bakalářka indologie, filozofka, básniřka, výtvarnice a kněžka pracující se slovanskou tradicí. 
Provází děti i dospělé na jejich cestě k vlastní duši a duši přírody, skrze celistvou práci s hlasem, která vychází z její vlastní životní zkušenosti, obohacena o různé funkční techniky. 

Zdeněk Ordelt - zakladatel organizace Slovanský kruh, z.s.. Již 15 let se věnuje šamanismu a buddhismu. Posledních 11 let se aktivně podílí na obnově našich domorodých tradic. V duchu naší západo-slovanské přírodní tradice založil školku a dětský klub, akademii, vede obřady a podílí se na vývoji a předávání přírodní vzdělávací metodiky. Je členem Slovanského rodového sněmu, kde je zástupcem pro ČR a taktéž v kongresu ECER ( European Congress of Ethnic Religion). Založil projekt pro legalizaci slovanské spirituality v ČR a věnuje se hudbě se skupinou Svarga.

Mgr. Jan Kozák, Zdeněk Ordelt, Mgr. Jan Kroča, Nami Maria Lada a další

Zakladatel organizace Slovanský kruh, z.s.. Již 15 let se věnuje šamanismu a buddhismu. Posledních 11 let se aktivně podílí na obnově našich domorodých tradic. V duchu naší západo-slovanské přírodní tradice založil školku a dětský klub, akademii, vede obřady a podílí se na vývoji a předávání přírodní vzdělávací metodiky. Je členem Slovanského rodového sněmu, kde je zástupcem pro ČR a taktéž v kongresu ECER ( European Congress of Ethnic Religion). Založil projekt pro legalizaci slovanské spirituality v ČR a věnuje se hudbě se skupinou Svarga.

www.slovanskykruh.cz