Bhakti Sounds

(17.05.2019, 20:00, Atrium)

Badžany a duchovní písně napříč světem.

Bhajany a kirtany jsou oslavné duchovní zpěvy zpravidla v sanskrtu, jsou jednou z forem uctívání Božstev.

Bhadžanová skupina Bhakti Margy

Hudební skupina hrající na indické harmonium, mridangu, manjeera a další nástroje.