Buddha & Kristus. Spolupracující bytosti

(17.05.2019, 12:00, Mužská zóna - u hradní vinotéky)

Prožitková přednáška k tématu mužství.

Tématem se veřejně zabývám od r 2014. Mužský vzor v 21 století. Východní pojetí světa a spirituality. Západní pojetí světa a spirituality. Kolektivismus x Individualismus. Vývoj vědomí lidstva. Moc Lásky anebo láska k moci. Fáze vývoje ega a jeho abnormality. Impulz soucitu a lásky iniciovaný Buddhou Gautamou a Křesťasnství.

Tomáš Hurych

V současné době pracuji v Camphillu v Č. Kopistech 13 let v oboru sociální práce. Zájmy: Příroda, samostudium historie, Waldorfské podagogiky, sociálních jevů, politiky, biologie, antroposofie. Sport. Ženatý, dvě děti.