CESTA ŽENY

(19.05.2018, 14:30, Balkón foyer - červený stan)

Posvátná sexualita, Žena ve své síle, Uzdravení

Posvátná sexualita - objevme sobě ukrytou sílu a naučme se ji používat v každodenním životě, aby mohla vyživovat naše těla i duši.Pokusme se vrátit sexualitě posvátnost, ale ne ve smyslu něčeho nedotknutelného, ale toho, co nás naplňuje, oživuje, toho co je posvátné jako život sám, neboť prostřednictvím této sexuální- životní energie jsme se zrodili. Žena ve své síle- Zůstane li ženy svobodná ve svém jádru, dokáže nejen plně ovládat svoji sílu a tvořit svůj život, ale také prostřednictvím této životadárné energie může uzdravovat sebe a své okolí.Pokud žena potlačuje svoji přirozenost, spontánnost a divokost, vzniká v jejím těle zmatek, deprese a stres a její život se stává nudný a smutný Pak přišel čas, aby vzbudila v sobě své přirozené instinkty, sílu, kreativitu, tvořivost a především divokost. Uzdravení - Přišly jsme na Zemi, ne proto, abychom se měnily, ale proto abychom se staly samy sebou. K tomu, abychom poznaly, kdo jsme, je třeba propustit to, co nejsme. Každý z nás touží po lásce, lásku dávat i přijímat, po lásce nejen k druhým, ale především po lásce k sobě sama. Jenže dokud nepřijmeme každou svoji součást se vším, co k nám patří, zůstává ustrašená v temnotě a vyvolává strach místo lásky. Vydejme se do hloubky své duše, abychom objevily její velikost a celistvost, která se skrývala v nás samotných, abychom zjistily, kým jsme….I v tom spočívá UZDRAVENÍ našich těl i duší ….

Soňa Mitra Pavlincová

Lektorka, terapeutka, koučka osobního rozvoje, průvodkyně , tancem i životní cestou. Provází Pálavou a jejími silovými místy, provází tanečníky jejich tělem a pomáhá jím najít vše, co jim neslouží. Vše, co způsobuje bolest, smutek, stagnaci nebo jiné omezení a tím možnou nemoc. Provází životy minulými i současnými. Příběhy, které se nám staly a už si je nepamatujeme, protože je to buď velmi dávno nebo by bylo pro nás příliš bolestné se na ně podívat a uzdravit je. Provází cestou k radosti a spontánnosti, kterou jsme měli jako děti, k síle, která sídlí v našich tělech, k odvaze a všemu, co je naší přirozenou součástí. Pokud máte chuť se vydat na cestu a objevit sami sebe…jste zváni… ráda budu Vaší průvodkyní. Během svého života prošla řadou zkušeností, jak osobních, tak vedených různými mistry. Avšak za nejhlubší a nejupřímnější cestu k lidské duši a tělu byla osobní cesta, která se stále vyvíjí. Během cesty životem ochutnala plnost žití i dotek smrti, prošla řadou zasvěcení do různých energetických systémů, moudrosti starých druidů, setkala se se světlem i temnotou. je zakladatelkou MuVa tance. Síla a uzdravující energie vědomé sexuality, jemnost i síla ženství v její opravdovosti, jsou dalšími tématy, které vložila do projektu CESTY ŽENY. Žije na Pálavě, kde se věnuji energii staroslovanských kněžek a silovým místům Pálavy.

www.cestyzeme.cz