Cesta ženy -Sebe vědomá sexualita

(16.05.2020, 10:00, Červený stan - balkón foyer)

Jak sami blokujeme prožitek přirozené sexuality

Objevme své sebevědomí k tomu abychom znovu oživily ukrytou sílu a naučme se ji používat v každodenním životě, aby mohla vyživovat naše těla i duši.Pokusme se vrátit sexualitě posvátnost, ale ne ve smyslu něčeho nedotknutelného, ale toho, co nás naplňuje, oživuje, toho co je posvátné jako život sám, neboť prostřednictvím této sexuální- životní energie jsme se zrodili. Zůstane li ženy svobodná ve svém jádru, dokáže nejen plně ovládat svoji sílu a tvořit svůj život, ale také prostřednictvím této životadárné energie může uzdravovat sebe a své okolí.Pokud žena potlačuje svoji přirozenost, spontánnost a divokost, vzniká v jejím těle zmatek, deprese a stres a její život se stává nudný a smutný .Pak přišel čas, aby vzbudila v sobě své přirozené instinkty, sílu, kreativitu, tvořivost a především divokost.

Soňa Mitra Pavlincová

Lektorka, terapeutka, koučka osobního rozvoje, průvodkyně , tancem i životní cestou. Provází Pálavou a jejími silovými místy, provází tanečníky jejich tělem a pomáhá jím najít vše, co jim neslouží. Vše, co způsobuje bolest, smutek, stagnaci nebo jiné omezení a tím možnou nemoc. Provází životy minulými i současnými. Příběhy, které se nám staly a už si je nepamatujeme, protože je to buď velmi dávno nebo by bylo pro nás příliš bolestné se na ně podívat a uzdravit je. Provází cestou k radosti a spontánnosti, kterou jsme měli jako děti, k síle, která sídlí v našich tělech, k odvaze a všemu, co je naší přirozenou součástí. Pokud máte chuť se vydat na cestu a objevit sami sebe…jste zváni… ráda budu Vaší průvodkyní. Během svého života prošla řadou zkušeností, jak osobních, tak vedených různými mistry. Avšak za nejhlubší a nejupřímnější cestu k lidské duši a tělu byla osobní cesta, která se stále vyvíjí. Během cesty životem ochutnala plnost žití i dotek smrti, prošla řadou zasvěcení do různých energetických systémů, moudrosti starých druidů, setkala se se světlem i temnotou. je zakladatelkou MuVa tance. Síla a uzdravující energie vědomé sexuality, jemnost i síla ženství v její opravdovosti, jsou dalšími tématy, které vložila do projektu CESTY ŽENY. Žije na Pálavě, kde se věnuji energii staroslovanských kněžek a silovým místům Pálavy.Je spolu organizátorkou Festivalu radosti a života pod Pálavou.

www.cestyzeme.cz