Chop se svého

(19.05.2019, 16:30, Mužská zóna - u hradní vinotéky)

Chceme uchopit věci tam venku, ale dokud se nechopíme svého uvnitř, radost ze sebe samých nenalezneme

Jsme naučeni uchvacovat, dobývat, soutěžit, vyhrávat, zaříznout, zaujmout, získat, vydělat, vykonat, překonat atd. atd. Můžeme ale milionkrát chápat se všeho tam venku a nakonec to i urvat, a přesto nemusíme dojít sebenaplnění a vnitřní spokojenosti. Je třeba svou pozornost otočit dovnitř a tam uchopit vše, co se vyjeví a naskytne. Na jedné straně to budou stíny a řada limitujících nefunkčních myšlenek o sobě, o ostatních, o světě, o budoucnosti... doprovázené strachem, úzkostí, bezmocí, hněvem, sebelítostí, závistí a pohrdáním..., na straně druhé to budou skryté dosud nevyužívané dary, talenty, dovednosti, vlastnosti... čekající na svůj rozkvět a své uplatnění ve službě ostatním. Promluva bude o tom, jak co nejefektivněji transformovat bolestné a limitující v radostné a expanzivní, a jak následováním svých vášní plně vytěžovat a rozvíjet svůj potenciál a jít cestou sama k sobě. Součástí přednášky budou i otázky a návrhy.

Jan Velek

Možná to byly zážitky změněných stavů vědomí objevující se již od dětství nebo životní výzvy spojené s dospíváním a proměnou, které daly impuls k tomu, abych začal zkoumat a poznávat vnitřní dimenze a nekonečný potenciál člověka - a to vytrvale, neochvějně a s nezlomnou vášní už dobrých třicet let. I když celý život pracuji v byznysu - dlouhou dobu na vrcholných manažerských pozicích, je mou radostí a darem druhé inspirovat a reflektovat v nich to, co už stejně někde hluboko vědí: Že jsou aspektem Nekonečna, že jsou aspektem Vesmíru, že mají k dispozici všechny nástroje k tomu, aby se osvobodili od veškerých bolestných emocí a zbavili všech nefunkčních návyků, a že mají čirou schopnost tvořit realitu, po které touží. Abych prožil, pochopil a vydestiloval ty nejúčinnější ryzí postupy a techniky, prošel jsem řadou kurzů, seminářů a výprav u skvělých lektorů a mistrů v mnoha zemích světa. I tak mým největším zdrojem inspirace a poznání jsou vlastní zkušenost, intuice a vhledy. Do svých přednášek a seminářů vetkávám pohledy byznysu, sociologie, (transpersonální) psychologie, metafyziky, kvantové mechaniky a kosmologie 21. století. Rád nahlížím na věci z mnoha i protichůdných úhlů pohledu, mám rád jednoduchost a paradox, a jsem ženatý a hrdým otcem malé dcerky.

https://www.facebook.com/velekjan