Chrám ticha, srdce a vědomého slova

(19.05.2019, 09:30, Modrý sál)

Chrám ticha, srdce a vědomého slova

Libor Malý
Ten, jehož karma ho přivedla: - k úspěchu a bohatství v podnikání, - díky praktikování učení Dzogchenu k prohlédnutí podstaty všech jevů a smyslu života, - a říká se o něm, že je filantropem. www.hearth.net

Sofie Kalyani Sarras
Do tohoto života přišla s darem telepatie a vizionářství. Žije vědomou komunikací -“Živým slovem.” Před 38 lety prožila probuzení kundalini energie a ta tvoří vše, čemu můžeme říkat práce. Ve spojeni s Mistry Neduality jí bylo v posledních 20. letech dáno přijmout a předávat mnoho aktuálních praxí pro Život v novém paradigmatu. Je zakladatelkou a 15 let naplňuje projekt “Světlo ženy.” 12 let provází meditacemi v linii Ramana Maharišiho “Atmavičára - Kdo jsem ja?”, mystickou cestou. 5. rokem předává mantru a mudru ”Zření Srdcem” a praxi “Učení Prázdna.” 5 let praktikuje Dzogchen. Jako strážkyně bran početí a smrti je zakladatelkou a průvodkyní nyní 8. letého projektu “Srdce dělohy, svoboda penisu.” Provází zahraniční poutě. Propaguje humanitu, filantropii pro osvícení a realizaci všech Bytostí. www.kalyani.cz

Hosté: Ernestína Velechovská  

Libor Malý a Sofie Kalyani Sarras

www.hearth.net