CITERKA - hudební nástroj pro děti

(18.05.2018, 10:00, Zasedací místnost)

Nemusím umět noty, abych si mohl zahrát...

Hudební workshop. Pojďte si s námi vyzkoušet, že i malé dítě dokáže hrát na akustický hudební nástroj. Díky ilustrovaným podkladovým kartám může i ten, kdo nezná hudební teorii, sám hrát na starý tradiční nástroj, citerku. Pod vedením zkušeného lektora proběhne prožitkové sebezkušenostní muzicírování samostatně, ve dvojicích či skupinkách. Objasní Vám, jak může rozvíjet přirozenou muzikalitu dětí a také možnosti logopedického a motorického využití tohoto nástroje.

Petr Broniš + Kamila Zenková CITERKA

"Petr Broniš je průvodce a dodavatel prožitkové MT a přirozeně ladících nástrojů. Absolvoval kurz CTV Edukační muzikoterapie na UK v Praze s garancí CZMTA. Pořádá hudebně pohybové dílny a semináře. Praktikuje ve školách a léčebných ústavech. www.bronis.cz Kamila Zenklová, MgA - pedagožka na Konzervatoři Brno a ZUŠ. Diriguje několik pěveckých sborů, soukromě vyučuje praktické použití hlasu. www.kamilazenklova.cz "

citerka.cz