DARY pre DUŠU

(18.05.2018, 12:00, Modrý sál)

TVORCÍTENIE

Tvorcítenie ..... je jedinečný a originálny projekt, zameraný na rozvoj jemnej a hrubej motoriky detí predškolského a školského veku, prostredníctvom zážitkových tvorivých aktivít, ktoré sú harmonickým spôsobom obohatené o prvky rozvíjajúce intuíciu, kreativitu a celkovú "citovú inteligenciu".

Ivan Slezák

Od vojaka z povolania, cez vlastnú tvorivosť k umeniu a výchove detí k zručnosti v materských škôlkach a školách. Autorove vnímanie sveta a jeho tvorba je veľmi jemným vyjadrením inšpirácií, ktoré sú výsledkom celkového životného postoja. Snahou o hľadanie čistého človečenstva, filozofie pravdy a zmyslu ľudského života. Autor sa snaží vo svojej tvorbe „zviditeľniť“ TO čo je na prvý pohľad pred ľudským zrakom skryté. Nejde teda iba o to, dať formu veciam či dielam. Autor zachádza až „za“ hranicu viditeľného sveta a snaží sa to neviditeľné POSOLSTVO CITU odovzdať vo svojej tvorbe tak, aby bolo každé dielo akýmsi vysielačom pozitívnej energie, ktoré ovplyvňuje nie len fyzické prostredie človeka, ale pôsobí aj na jeho vnútorný duševný a duchovný svet

https://www.facebook.com/darypredusu/