Dechová Ceremonie

(19.05.2019, 10:30, Park V. Havla)

cesta do hlubin sebe

Vřele vás zveme na 90min-2h cestu, kde budete vedeni do rozšířeného stavu vědomí s použitím vlastního hlubokého propojeného dechu ústy. Inspirujeme se Jogou, Tantrou, Biodynamickým Dechem, Dechem Blaženosti, osobní cestou. Používáme pohyb, zvuk, propojovací cvičení, uzdravování zvukem a 1h dechovou cestu, abychom získali přístup k vlastní zranitelnosti a nevinnosti, inspiraci, vlastní esenci a moudrosti svého těla. Pozorujeme a jsme svědky čehokoliv, co je v nás zrovna živé, spojujeme se se zdrojem celistvosti, uzdravujeme se do hloubky, měníme, rozmražujeme, cítíme, prosvětlujeme, rosteme, vyladujeme....sebeVědomě si berete , co je VAše , vše, co jste VY. Emocionálně, fyzicky, duchovně. Je to opravdový návrat domů, vidět, milovat, hluboce přijímat, co jsme - světlo a stín. Vědomě používáme dech k plnému zapojení se do života.

Lucie Fialová, Robert Gajdoš, Martina Chalupníková

Naší vášní je dech, dech je klíčem a odpovědí na všechno, svou přítomností inspirujeme ostatní. Milujeme cestování, poznávání nových věcí, lidí, chceme být ve stavu neustálého údivu, otevřeni zázrakům. Doprovázíme vás individuálním a skupinovým vědomým dýcháním. Jsme kvalifikovaní nejen: Clarity Breathwork, Breath of Bliss, Biodynamic Breath and trauma release, Conscious Living and Loving. Těšíme se na vás!!! Lucie, Martina, Robert

www.luciefialova.com

                                                                       http://www.robertgajdos.cz

                                                                      http://vedomedychani.cz