Divé ženy

(18.05.2019, 16:45, Atrium)

Tanečně divadelní představení o opravdových mužích a hlavně o ženách.

Tanečně divadelní představení o opravdových mužích a hlavně o ženách, o našich maskách, obavách, bojích a hysteriích, ale i o našich nadějích, vzájemné podpoře a kontaktu s vnitřní moudrostí. Jednotlivé choreografie vypráví příběhy, které jsou součástí našich životů. Cílem představení je tyto příběhy sdílet pro podporu opravdovosti, lásky a (sebe)vědomí nás všech.

Mirka Papajiková - Rozvoj tancem

Mirka Papajiková je tanečnice a lektorka pohybových a seberozvojových seminářů. Fascinuje ji propojení těla a mysli, které zkoumá a prohlubuje více než deset let a nepřestává ji to bavit. Po pětileté zkušenosti v tanečním divadle se v loňském roce rozhodla vytvořit své vlastní tanečně divadelní představení vycházející z jejích lektorských i životních zkušeností.

www.mirkapapajikova.cz

                                                                       http://www.rozvojtancem.cz