Důvěra mezi mužem a ženou skrze moudrost těla

(19.05.2019, 13:00, Park V. Havla)

(hlavně pro muže a ženy, děti vítané)

Důvěra je prvá sociálna a psychologická cnosť, ktorú dieťa po narodení bytostne potrebuje získať od matky a otca. A to je možné len v bezpečnom prostredí a pri telesnom kontakte medzi matkou a dieťaťom. Je predpokladom na to, aby sa zdravo mohla vyvinúť silná sebedůvera. A cez múdrosť tela si zakúsime ako sme na tom s důvěrou k sebe a k iným. A hlavne bude pri tom zábava.

Jozef Mihališin

Jozef Mihališin Strávil 8 rokov cestovaním cez polovicu sveta a v rozhovoroch s múdrymi ľuďmi. Viedol tím ľudí v nadnárodných spoločnostiach s pôsobením vo svete a naposledy aj v Čechách a na Slovensku a riadil sa pri tom heslom "lídri vytvárajú lídrov". Pôsobí vo firmách pri školeniach a teambuildingových akciách, pri ktorých sa zameriava na rozvoj osobnosti zamestnancov, zlepšenie dôvery v tíme a sebadôvery, rast vôle dosahovať ciele, zlepšenie komunikácie v tíme, umenie robiť rozhodnutia a prevziať za ne zodpovednosť . Vedie a organizuje rodinné tábory v zime i v lete, vo vode i na suchu, workshopy pre deti i celé rodiny v Čechách a na Slovensku. Organizuje mužské kruhy a workshopy pre mužov. Pri svojej práci využíva znalosti a skúsenosti, ktoré sám získal absolvovaním mužského výcviku, zozbieraním iniciačných a rodinných hier z rôznych krajín sveta,. Čerpá tiež zo zásad Etikoterapie a slovanských tradícii. Na Slovensku a v Čechách vedie prechodové rituály „Z dieťaťa chlapcom“ a „Z chlapca mladým mužom“. Venuje sa práci s chlapcami v detských domovoch, školách ako aj so starými mužmi v domovoch dôchodcov. Venuje sa konzultáciam pre rodiny aj single rodičov s chlapcami.

www.mihalisin.com