Důvěra mezi mužem a ženou skrze moudrost těla

(19.05.2019, 13:00, Park V. Havla)

(hlavně pro muže a ženy, děti vítané)

Důvěra je prvá sociálna a psychologická cnosť, ktorú dieťa po narodení bytostne potrebuje získať od matky a otca. A to je možné len v bezpečnom prostredí a pri telesnom kontakte medzi matkou a dieťaťom. Je predpokladom na to, aby sa zdravo mohla vyvinúť silná sebedůvera. A cez múdrosť tela si zakúsime ako sme na tom s důvěrou k sebe a k iným. A hlavne bude pri tom zábava.

Jozef Mihališin

"Vediem obchodný tím v nadnárodnej spoločnosti s nasadením hesla „líder vytvára lídrov“ a verím, že som zodpovedný v prvej línii za vedenie ľudí v tíme viac ako za zákazníkov. Riadim sa heslom „ak rastie zamestnanec, rastie aj firma“. Preto je mojím cieľom objaviť silné stránky a talenty ľudí, pomôcť využiť ich talenty, rozvinúť ich potenciál a podporiť ich osobnostný rast pre dobro ich rodiny ale aj firmy. Pretože verím, že firma rastie a zlepšuje sa ak rastú jej zamestnanci a vnímam, že ľudia vo firmách majú obrovský potenciál rásť a zlepšovať sa aj v oblastiach ako napríklad „vzájomná dôvera v tíme“, „vôľa robiť rozhodnutia“, „preberanie zodpovednosti“, „zlepšovanie komunikácie“, „priznanie si chyby a hľadanie riešenia“, „mať ťah smerom k napĺňaniu svojich osobných ale aj firemných cieľov“ začal som sa angažovať aj v team-spirit-buildingových akciách a prednáškach pre firmy na Slovensku a v Čechách. Absovoval som ročný výcvik Mužská Sila a vediem stretnutia mužov v kruhu v Nitre. Taktiež vediem tanečné stretnutia mužov a žien, kde si muži zažívajú cez telo, aké je to viesť ženu a žena si zažíva aké to je pri mužovi doslova lietať a dať mu dôveru. Vediem stretnutia rodín, mužov, žien a detí, kde cez múdrosť tela rozvíjame dôveru, vôľu, zodpovednosť, komunikáciu, spoluprácu, prekonávanie strachu a hlavne zažívame spojenie, zábavu a radosť. Venujem sa vedeniu chlapcov v pubertálnom veku na základných školách a v detských domovoch, kde sa venujeme telu pri bojových umeniach, hodnotám, cnostiam muža, mužskej intimite, prechodovým rituálom a otázkam dôležitým pre život muža.