EKO ART Therapy II. díl

(16.05.2020, 10:30, ALLfest Live)

Inovativní metoda EKO ART

Eko Arteterapie – prevence a léčba psychických potíží Společně se podíváme na to, jak umíme pečovat o duševní zdraví, kolik času a prostoru věnujeme sami sobě. Arteterapie je psychoterapeutická metoda, která otevírá kreativitu a pomáhá v prevenci a léčbě psychických potíží. Slouží také jako zobrazovací metoda psychického stavu jedince. Velice účinné se ukazuje propojení arteterapie s ekopsychologií. Psychoterapeutický proces probíhá v přírodě, pracuje se s přírodními materiály. Krajina zároveň vytváří příležitost pochopit projekční principy psyché a léčit její potíže. Inovativní směr psychoterapie i supervize Eko Art se zabývá diagnostikou i léčením, založeným na obnovení přirozeného fungování psychiky i těla. Propojuje silné prožitky v přírodě s intuitivní tvorbou a možností pochopit významy symbolického sebevyjádření. Vytváří prostor nahradit chybějcí “přechodové rituály” a pomáhá navracet k přirozenosti a rovnováze hodnot. Uvolňuje nahromaděný stres a působí jako prevence syndromu vyhoření.

Eko Art Therapy Institut, Mgr. Jana Merhautová

Jana Merhautová (nar. 1964). Zakladatelka a ředitelka Eko Art Therapy Institutu z.s. , Privátní praxe: Art psychoterapeutka, supervizorka, lektorka akreditovaných kurzů a výcviků. Akademické vzdělání v magisterském studiu UK FHS v Praze v oboru Supervize. Psychoterapeutické vzdělání v oblasti arteterapie: hlubinně orientovaná psychoterapie se zaměřením na arteterapii. Studium Institute of Global Education The Applied Ecopsychology - Project Nature Connect USA - Ph.D. Založení akreditované vzdělávací instituce MŠMT s výcvikovými programy zaměřenými na Eko Arteterapii a Eko Artefiletiku (udělena Ochranná známka Úřadem průmyslového vlastnictví). Pracuje s principem EKO ART, což je inovativní psychoterapeutický směr, založený na uměleckém způsobu sebevyjádření při pobytech v přírodě, silných zážitcích v ní a zobrazovacích psychoterapeutických technikách. Členka výboru České arteterapeutické asociace s garantovaným členstvím, v níž je i akreditovaným supervizorem. Členka EUROTAS- European Transpersonal Association, zařazena v Národním registru nezávislých odborníků sociálních služeb. Externě vyučuje na UK FHS v Praze "Kreativní přístupy v supervizi" a na FAMU v Praze "Autorská tvorba jako projekční plátno psyché”. Poskytuje supervizi ve formě výjezdní, outdorové supervize a komplexní supervizi organizace.

www.arttherapy.cz