Empatie a vzájemnost v mužském pojetí

(19.05.2019, 11:00, Mužská zóna - u hradní vinotéky)

Sněmovní kruh pro posílení svého vlastního směrování

Záměrem setkání je v mužském sněmovním kruhu pracovat s odpověďmi na tyto otázky: 

> Jaká je má představa o naplňování lásky mým okolím? 

> Jaká je v tomto tématu představa mého okolí o mně? 

> Empatie - co je po mě chtěno? Kde já využívám své vcítění a jaké já potřebuji od okolí? 

> Co je to vzájemnost? Vnímám a uplatňuji ji ve svém životě? "

Marek Budimír Bednář

Je mi 37 let a v listopadu 2018 jsme si s manželkou připomněli 20 let ode dne našeho prvního polibku. Synovi jsou téměř čtyři roky. Ve svém partnerském životě jsem s ženou zažil několik náročných období, jak to tak život přináší. Se skutečným naplňováním a vytvářením významu lásky, empatie a vzájemnosti se mimo profesní a přátelské okolí setkávám každodenně ve svých nejbližších vztazích - až tam "se láme chléb". Jsem šťastný, že se ženou spolu nejsme ze závislosti, ale se vzájemností. Profesně se zabývám celostními terapiemi přírodního uzdravení se, cvičeními, meditacemi, terapií v teplé vodě Healing Dance, kterou jsem přinesl do České republiky.

www.lecivytanec.cz/