EmQ - empatická inteligencia

(19.05.2019, 09:00, Zasedací místnost)

Rozvinutie metodickej empatie v každodennom živote a práci

Objavíme spoločne výzvy a príležitosti pre rozvinutie metodickej empatie v našom bežnom živote a v práci, a naučíme sa niekoľko praktických nástrojov pre kultiváciu empatie voči iným ľuďom - skrze vedomý rozvoj empatie voči sebe samému. We will discover together the challenges and opportunities for the development of Methodical Empathy in our normal life and work, and develop some practical tools for the cultivation f empathy with others – through the conscious development of empathy with ourselves.

Yehuda Tagar

Yehuda Tagar je izraelský, austrálsky, juhoafrický psychoterapeut, kauč, counselor, konzultant pre organizácie a medzinárodný tréner Je zakladateľom Psychofonetiky, metódy osobného rozvoja, kaučingu, counselingu, psychoterapie a konzultácii pre organizácie založených na rozvinutí Psychosofie Rudolfa Steinera. Yehuda je zakladaeteľom Metodickej Empatie, EmQ, Humanizácie pracovného miesta a Psychofonetickej participatívnej medicíny. Yehuda je riaditeľom Medzinárodného Psychofonetického Inštitútu (Psychophonetics Institute International), prezidentom Psychosofickej Akadémie Strednej Európy (PACE, Psychosophy Academy of Central Europe) a Vedúcim Nadstavbového diplomovaného štúdia Celostného Councelingu pre pracovné miesta na Univerzite Mateja Bela, Fakulte ekonómie na Slovensku. Trénoval (profesionálny tréning) kaučov, counselorov, psychoterapeutov a konzultantov pre organizácie v Austrálii, Južnej Afrike, Veľkej Británii, (Riaditeľ kurzov na "Health Creation" a v Asociácii arteterapeutov "Association of the Promotion of Artistic Therapy"), v Maďarsku, na Slovensku, v Českej republike, v Izraeli a Nemecku, a to od roku 1990.

www.pace.sk