EmQ - empatická inteligencia

(19.05.2019, 09:00, Zasedací místnost)

Rozvinutie metodickej empatie v každodennom živote a práci

Objavíme spoločne výzvy a príležitosti pre rozvinutie metodickej empatie v našom bežnom živote a v práci, a naučíme sa niekoľko praktických nástrojov pre kultiváciu empatie voči iným ľuďom - skrze vedomý rozvoj empatie voči sebe samému. We will discover together the challenges and opportunities for the development of Methodical Empathy in our normal life and work, and develop some practical tools for the cultivation f empathy with others – through the conscious development of empathy with ourselves.

Yehuda Tagar

Yehuda K. Tagar je australský, jihoafrický a britský psychoterapeut, konzultant a školitel dospělých, mezinárodní trenér koučů, poradců a psychoterapeutů, který založil svou práci na psychosofii Rudolfa Steinera uzpůsobené pro 21.století v podobě praktické filozofie svobody. Je zakladatelem aplikované psychosofie a psychofonetiky - první psychoterapeutické metody vycházející z psychosofie, školí profesionály v Anglii, Jihoafrické republice, na Slovensku, v České republice a Maďarsku, je zakladatelem mezinárodního psychofonetického institutu, společnosti PACE (Psychosophy Academy of Central Europe), APAT (Association for the Promotion of Artistic Therapy) a BECOME (British College of Methodical Empathy) a podílí se na vzdělávání učitelů v rámci Waldorfské školy v Bratislavě. Yehuda K. Tagar is an Australian, South African, British psychotherapist, consultant and adult educator, an international trainer of coaches, counsellors and psychotherapists who bases his work on a 21st century development of Rudolf Steiner’s Psychosophy as a practical Philosophy of Freedom. He is the founder of Applied Psychosophy and Psychophonetics - the first modality of psychotherapy based on Psychosophy. He lectures and trains professionals in the UK, South Africa, Slovakia, Czech Republic and Hungary. He established Psychophonetics Institute International, Psychosophy Academy of Central Europe, APAT - the Association for the Promotion of Artistic Therapy and BECOME – British College of Methodical Empathy. Yehuda is also a faculty member of Bratislava Academy of Waldorf Education teacher´s training.

www.pace.sk