Hlasem ke své síle

(17.05.2019, 16:00, Kostel - bývalý jezuitský )

Meditativní hlasová dílna.

Zvu vás na cestu do krajin dechu, hlasu a těla, na jemnou cestu za hranice svých dosavadních možností v akustickém prostoru. Při své práci používám různé muzikoterapeutické, umělecké a intuitivní techniky, které jsem na své cestě obdržela od lidí i nelidí, spolu se svým citem a vhledem. Techniky, které nám pomáhají skutečně rozeznít své tělo i prostor a svobodně se vyjádřit. Zpěv je pro mne cesta k zastavení mysli, odhalení a vyslyšení duše a prohloubení schopnosti souznění.

Nami Maria Lada

Multižánrová zpěvačka, autorka písní, členka hudební skupiny Svarga a ženské umělecké skupiny Anahe. Také bakalářka indologie, filozofka, básniřka, výtvarnice a kněžka pracující se slovanskou tradicí. Provází děti i dospělé na jejich cestě k vlastní duši a duši přírody, skrze celistvou práci s hlasem, která vychází z její vlastní životní zkušenosti, obohacena o různé funkční techniky.

ondine.cz