Hlava a tělo jako nástroj k uzdravení

(16.05.2020, 11:00, Knihovna - K.H. Máchy)

Jiné funkční cesty k uzdravení

Dovolme tělu využít jeho plné kapacity k samoozdravným procesům.

Dagmar Jachková, Stanislav Švec

Hlava a tělo jsou úzce spojené nádoby. Pokud hlava skrze myšlenky, pocity a emoce vydává signály směrem k tělu a drží se po delší čas v negativních emocích jako jsou např. vztek, smutek, nespokojenost, frustrace, tělo odpovídá "nemocí", což je jen informace o nezpracovaných tématech. Jestliže ignorujeme tyto signály, dáváme prostor tomu, aby se nemoc prohlubovala. Řešení však existuje, stačí jen si ho zvolit.

www.zahranicereality.cz