Hluboké vědomí sebe i celku ve vztazích

(18.05.2019, 15:00, Knihovna - K.H. Máchy)

Jak si ve vztazích udržet vnímání a projevování sebe sama i vnímání druhých a celku mezi námi

Většina lidí má v blízkých a dlouhodobých vztazích zkušenost, že v těchto vztazích popře něco v sobě, volí kompromisy, nasazuje masky, v nějakém ohledu rezignuje nebo dokonce jeho já zmizí v závislosti. Naopak je možné prosadit svoje já bez velkých ohledů na celek, i na úkor druhého či dokonce bez existence vztahu. Dnes často zažívanému individualismu pak ale chybí vědomí a prožitek „my“, tvořivá spolupráce s druhými nebo hluboké osobní vztahy. Jak lze zažít nové a hluboké vědomí sebe sama, druhých lidí i celku? Na to může dát odpověď Community Building - zážitek opravdového společenství podle Scotta M. Pecka. Co dokáže s jednotlivci udělat několik jednoduchých vodítek k otevřené komunikaci a skupinová dynamika, která se od toho odvíjí? Jakým způsobem lze prožitku a dovedností využít v našich vztazích? Výsledek může být hodně překvapivý.

Lenka Kočí a Milan Novák

Lenka Kočí Věnuji se celostnímu psychoterapeutickému poradenství, práci se skupinami, poradním kruhům a Community Building - Vytváření společenství podle Scotta M. Pecka. To vše k podpoře přirozeného, smysluplného života, seberealizaci a dobrým vztahům. Srdcovkou je pro mě zážitek společenství, stav flow, spirituální zážitek Ducha. Věřím tomu, že s ním, zvláště v dlouhodobých vztazích, přichází velký respekt, překlenutí a využití rozdílů, produktivní řešení konfliktů a mimořádná tvořivost. Žít toto ve své každodennosti je pro mě velká inspirativní výzva. Milan Novák Otázky, které si pokládáme máme všichni podobné. Týkají se nás konflikty, výchova dětí, partnerské a manželské krize, sebevědomí a vnitřní integrita, navazování a udržení partnerských vztahů, pracovní vztahy, vztah k majetku, penězům, samota, rozhodování, odpouštění, spiritualita, nemoci a smrt. Rozdílné jsou odpovědi, ty máme každý své vlastní. Důležitou podmínkou k jejich nacházení je bezpečný prostor ke sdělení potřeb, otevřenost, naslouchání, nehodnocení, mluvení z pohnutky a podpora změn, sebeuvědomění a zaměření na přítomnost. Takový prostor nacházím na seminářích Vytváření společenství.