Humanizace pracovního místa

(19.05.2018, 18:30, Hradní sál)

Transformace práce na velikou příležitost pro osobní rozvoj s Psychofonetikou

Práce je místo, kde trávíme většinu našeho času a energie v nejlepších hodinách, dnech a rocích svého života. Jestli všechno co nám může práce dát jsou peníze a povýšení – pak je práce zlý úděl. Většina lidí potřebuje více než to: naplnit svou touhu vyvíjet svůj lidský potenciál skrze výzvy, vyjádření a komunikaci a smysluplně něčím příspívat naší společnosti. Pracovní místo je potenciálně významní příležitostí pro osobní rozvoj, praktický trénink, škola života – když nás aktivuje do plného lidského potenciálu. Humanizace pracovního místa je programem pro osobní rozvoj s dvojím účelem: A) zlepšit lidskou starostlivost o sebe sama, udržitelnost, přítomnost, zapojení a komunikační schopnosti pro účely práce a B) rozvinout skrze práci obecní dovednosti osobního rozvoje použitelné rovnocenně pro osobní život i pro práci Zahrnuje to 7 základních stadardů vývoje dospělého člověka, které oslovují všechny aspekty rozvoje dospělých lidí: Starostlivost o sebe, Empatie, Sebe-managment, Rozpoznání různých skutečností, Dělání rozhodutí a Konání na základě svých rozhodnutí, Vděčnost a Ocenění, a Konzistence. Psychofonetika, metoda sebe-pozornosti, managmentu a zmeny, aktivuje těchto 7 standardů tak, že se stanou praktickým procesem osobního zušlechťování (“sebe-aktualizace”) tak, že udělají práci i život kontinuálním lidským vývojem.

Yehuda K. Tagar

Je zakladatelem aplikované psychosofie a psychofonetiky – první psychoterapeutické metody vycházející z psychosofie, který založil svou práci na psychosofii Rudolfa Steinera uzpůsobené pro 21.století v podobě praktické filozofie svobody. Je australský, jihoafrický a britský psychoterapeut, konzultant a školitel dospělých, mezinárodní trenér koučů, poradců a psychoterapeutů, školí profesionály v Anglii, Jihoafrické republice, na Slovensku, v České republice a Maďarsku, je zakladatelem mezinárodního psychofonetického institutu, společnosti PACE (Psychosophy Academy of Central Europe), APAT (Association for the Promotion of Artistic Therapy) a BECOME (British College of Methodical Empathy) a podílí se na vzdělávání učitelů v rámci Waldorfské školy v Bratislavě.

https://www.facebook.com/yehuda.tagar