Poselství indiána ze Srdce Světa

(17.05.2019, 17:00, Modrý sál)

Jak vidí zástupce domorodých kmenů z Kolumbie stav dnešní společnosti a co může udělat každý sám za sebe, aby se tento stav zlepšil.

Setkáme se, abychom se znovu spojili a rozpomněli, na co jsme zapomněli. Na náš princip hodnot, jako lidské bytosti.

Calixto Suarez Villafane

Calixto Suarez je vyslanec indiánského kmene Arhuaco, potomků pradávné civilizace Tayrona ze Sierra Nevady v Kolumbii. Narodil se vysoko v horách, v místech, kde stále ještě žijí pouze domorodí lidé. Mnoho let jezdí po celém světě a předává poselství jeho prastaré kultury, od moudrých z jeho kmene a zároveň poznává a studuje "moderní" svět, různé kultury a tradice. Jeho záměrem je povzbudit lidi k osobní zodpovědnosti za šetrné a uctivé chování k přírodě a k jejím zdrojům. Jeho vizí je, že země je zdravá, voda je čistá, vítr je bez "virů" a lidské bytosti jsou v míru sami se sebou. Podařilo se mu díky podpoře lidí z Evropy vykoupit již přes 1.000 hektarů půdy. Aby indiáni z jeho kmene mohli v klidu žít, chránit svá posvátná území a spirituálně pracovat na podporu harmonie a rovnováhy a zachování života na této planetě.

www.jaguarpeople.com