Intuice a třetí oko

(19.05.2018, 09:30, Balkón foyer - červený stan)

Rozvoj třetího oka, indigo, vlastní cíl, vnitřní pravda

Rozvoj třetího oka, indigo, vlastní cíl, vnitřní pravda

Mgr. Ivana Valová

Narodila jsem se ve Zlíně a žiji v Praze. Učím angličtinu a věnuji se kurzům Atlantské školy. Atlantská škola je místem, které podporuje bytí ve vědomí 5D. Je to bytí v proudu, kdy se neustále slaďujeme se sebou, celkem, rodinou, partnerem, společností, planetou, vesmírem. Je to stav vědomí lásky a jednoty, kdy do sebe vše zapadá. Je to posvátnost okamžiku, vnímání svého rytmu. Na Zemi byli vždycky lidé, kteří se starali o vyšší zákonitosti, strážci moudrosti - kněží, velekněžky, šamani, druidi, stahovači hvězdných kódů, ti, kteří vytvořili známý mayský kalendář, templáři, ti, kteří udržují harmonii mezi člověkem a vesmírem, člověkem a planetou. Setkáváme se, abychom spolutvořili a byli k dispozici tomu, co přesahuje individuální existenci každého z nás.

www.atlantskaskola.cz