Intuitivní bubnování

(17.05.2019, 15:30, Atrium)

Vedený spontánní bubnovací kruh pro všechny.

Společné propojení v kruhu za rytmu bubnů, cesta do sebe, do přítomnosti a do radosti.

Radek Zítka

Bubnování se věnuji již přes 25let. Začalo to spontánními extatickými bubnovačkami s přáteli, pak studiem afrických rytmů, časem to pokračovalo hlubší vnitřní prací na sobě a šamanskými ceremoniemi. Bubnování a rytmus je pro mě nejsnažší metodou k cestě do sebe, do stavu bez myšlenek, k radostnému prožívání přítomnosti.

www.intuitivnibubnovani.cz