Jak řešit obtížné situace ve vztazích.

(20.05.2018, 13:30, Modrý sál)

Dosažení úspěchu, hojnosti a vyrovnaného života skrze vztahy

Mít úspěch, hojnost a dobře využít vlastní potenciál, není možné bez podpory a spolupráce s jinými lidmi ať jsou to partneři v byznyse, příbuzní nebo vaši milovaní.

Spolupráce a podpora vyžaduje umění komunikovat a vytvářet dobré vztahy. Pravděpodobně to neumí všichni a proto je i dnes tak málo úspěšných lidi, které nám ukazují jako vzor a inspiraci. Lidé mají často zajímavé projekty, nápady, sny a nadšeně se do jejich realizace pouštějí, ale většina ztroskotá na komunikaci, nepochopení, ztrátě důvěry a neschopnosti řešit obtížné situace. Právě to poslední je největší překážkou v realizaci vašich snů.

A proto vám nabízím jednoduchý pokrokový návod na řešení obtížných situacích s neznámým člověkem, kolegou, kamarádem, šéfem, s příbuznými až po vaše milované. V obtížných situacích často narážíme na nepochopení, konfrontaci, absenci pomoci, soucitu, lidé na vás zvyšují hlas, ponižují, uráží nebo destruktivně manipulují apod. Abyste to zvládli a dosáhli úspěchu, musíte mít vnitřní psychoemocionální, citovou a energetickou stabilitu.

Pokud chcete vědět jak na to, těším se na vás na přednášce.

MUDr. Vladimir Savčenko

Více než pětadvacet let se zabývám tématem psychologie komunikace a mezilidských vztahů. V průběhu celého období provádím přednášky, praktické semináře, individuální konzultace a tréningy. Analyzoval jsem získanou zkušenost z práce s klienty a kompletně přehodnotil a přepracoval koncepci pojmu „mezilidské vztahy“. Díky tomu vznikla nová, velmi jednoduchá, srozumitelná a hlavně funkční koncepce vztahů, která funguje bez výjimky u každého člověka, jež se ji rozhodl použít.

www.savcenko.org