Jak sdílet život v práci

(18.05.2018, 13:00, Knihovna)

Podnikání OSVČ jako součást naplnění života a nikoli jen jako nutný zdroj financí.

"Podnikání je často chápáno jen jako zdroj peněz nutných pro život. Na jednu stranu je vyžadováno dodržování spousty pravidel a povinností od těch, kteří se rozhodli svobodně řídit svém životy i pokud jde o finanční zajištění svého života. Na stranu druhou jsou pány svého času, svobodně mohou rozhodnout a dělat jen to, co chtějí, co je baví, co je naplňuje. Základem úspěšného sdílení života a podnikání je pochopení vzájemných souvislostí a vyváženosti obou stran této mince. Určující a rozhodující by mělo být naplnění života a vyvažující a příspůsobující by mělo být podnikání. Tak to podle mého názoru stanovila příroda. Ta je vše kolem nás. Má svá pravidla, zákonitosti a principy. Odvěká snaha člověka, poznat a popsat přírodu, se soustředila do fyziky. Je to tedy jakýsi jazyk, kterým k nám příroda promlouvá a my jako její součásti se poznáváním přírody učíme ji chápat a případně s ní rozmlouvat. Fyzika mi, díky své snaze o přesnost, jednoznačnost a definovatelnost, umožnila poměrně velkou univerzálnost a srozumitelnost souvislostí všeho se vším v životě. Přinesla mi poznání o vzájemných souvislostech sdílení života a podnikání jako nutné podmínky k dosažení úspěchu. Fyziku jako takovou považuji za univerzální jazyk, protože podstatou fyziky je příroda sama a ta je pro všechny a všechno určující i v podnikání. S přírodou nelze bojovat, protože se příroda neptá, příroda rozhoduje a pouze oznamuje a kdo nenaslouchá, ten prostě není spokojený ani šťastný. "

Leoš Sladký

"Fyzik, který vidí vzájemné souvislosti všeho se vším napříč přírodou, vědou, filozofií, životem a bytím. Ve své praxi uplatňuje znalosti fyziky ve všech oborech lidské činnosti a profesích při úpravě, opravě nebo vytváření prostoru pro život. Jeho primárním zájmem jsou všechny druhy energií. Ve stavebnictví řeší především neblahé vzájemné účinky nevhodně volených kombinací stavebních materiálů. Momentálně staví nové a rekonstruuje staré rodinné domy a roubené stavby po celé ČR. Řeší jakékoli problémy s vlhkostí staveb. Pro systém odvlhčení a odvodnění starých staveb používá jen přirozené fyzikální metody, které nezasahují do původních konstrukcí, nepoužívají elektrický proud ani žádnou chemii. Je autorem postupu eliminujícího tepelné mosty při výměně špaletových oken za jiné typy. Je autorem balančně vyvážených elektroinstalací, které mnohonásobně snižují elektromagnetický smog, jsou odolné na přepětí, jsou spolehlivější, bezpečnější a mohou implementovat i stejnosměrné sítě solárních elektráren. Je autorem speciálních měřících přístrojů používaných na vědeckých pracovištích v metrologii v oborech měření a sledování počasí, měření a sledování dějů v biologii. Je autorem unikátních technologií pro chov ryb na pracovištích Fakulty rybářství a ochrany vod při Jihočeské univerzitě. Je autorem technologie na regeneraci trakčních olověných baterií. Vyvinul a vyrobil recirkulační systém vody v rehabilitačním zařízení v lékařství. Navrhuje samotížné vytápěcí a gravitační vodovodní systémy pro stavby určené k bydlení. Při rekonstrukcích používá původní technologie výstavby i desítky či stovky let staré. "