Jak si rovnat hodnoty

(18.05.2018, 09:30, Hradní sál)

Ukázková lekce: "Za hranicemi rozumu" - pro dospělé i pro děti

V 90 minutách projdeme zkrácenou lekci z učebnice My jsme svět, která dětem pomáhá utvářet si vlastní hodnotový žebříček, ale i nám dospělým může být velkou inspirací. Po lekci následuje krátký vhled do vzdělávacího konceptu hodnotového vzdělávní a diskuse. Práce bude vedena metodou hodnotového vzdělávání s. Cyril Mooney, aktivně účastnit se mohou i děti školního věku.

Mgr. Dana Hádková

Děti jsou vystaveny vlivu mocných šiřitelů hodnot – médiím, internetu. Od pedagogů se v rámci RVP očekává formování dětských osobností, ale systematicky se žádný předmět hodnotovému žebříčku nevěnuje. Hodnotové vzdělávání pomáhá dětem každého věku zorientovat se v sobě a ve světě, vytvářet kvalitní vztahy a naplno rozvíjet jejich akademický i vnitřní potenciál, učitelům pak dává do ruky nástroj a cestu v podobě metody a učebnic My jsme svět. V tomto inkluzivním vzdělávacím konceptu je pro žáky a studenty výzvou nalézt vlastní motivaci, spolupracovat namísto soutěžit, rozvíjet empatii a porozumět životním hodnotám. Způsob práce, kterým bude ukázková lekce vedena, vychází z přístupu a metody vizionářské pedagožky sestry Cyril Mooney, míří k lepším akademickým výsledkům, dlouhodobě a v praxi použitelným znalostem, dovednostem a schopnostem. Učitelům pomáhá najít klíč ke zvládnutí inkluzivního prostředí, v mnoha školách často skokově nového a velmi náročného (s příchodem nových žáků od roku 2016), a to při relativně vysokých počtech žáků ve třídě. Metoda ctí velmi náročnou a nadmíru zodpovědnou pozici učitele, nerozporuje dosavadní didaktické přístupy a je nápomocná při komunikaci s rodiči.

www.skolacyril.org