Kdyby lidi byli stromy

(16.05.2020, 16:00, Knihovna - K.H. Máchy)

Představení nové knihy o stromech, ptácích, houbách a intuitivních hrách pro děti i jejich průvodce.

Představíme knížku Kdyby lidi byli stromy plnou her pro děti, které ve školních lavicích potřebují více pohybu a hravosti, aby se jim okolní svět i všechna zákoutí jejich nitra lépe poznávala. Následovat bude workshop her intuitivní pedagogiky, při kterém si protáhneme smysly, abychom zahlédli, jaké by to bylo, kdyby lidi byli stromy. Budeme se hýbat a hrát si. Především s vnímáním sama sebe. S lesem, ptáky a houbami, co žijí v každém z nás... Knihu vydalo nakladatelství Alferia, které má na festivalu svůj stánek. Je k dostání v knihkupectvích nebo přes e-shop na stránkách www.alferia.cz.

Jan Kršňák

Jan Kršňák umí číst a psát. Vystudoval Filmová studia na FF UK, pak si udělal čtyři roky prázdnin. Zabývá se inovativním vzděláváním, intuitivní pedagogikou a vlivem technologií na lidský život. Vede besedy a semináře o digitalizací společnosti se zvláštním důrazem na výchovu dětí, rodičů a učitelů (digideti.cz). Je autorem konceptu Barevných sítí poznání, jež rozvíjejí interdisciplinární pohled na svět a kreativní myšlení. Novým tvarům člověka 21. století se věnuje také v knize Hra s jednoduchostí života a spolu s Kamilou Bolfovou i v knížce Kdyby lidi byli stromy, kterou na Allfestu pokřtí hravým workshopem. Šel bez telefonu a bosky na procházku z Prahy do Beskyd. Je autorem fresek na říčanském nádraží.

www.digideti.cz