Komunikujme laskavě a pravdivě

(17.05.2019, 14:00, Taneční sál)

Zažijme sílu láskyplné pravdivé komunikace a inspirujme se k vzájemné empatii v rodině i ve škole.

Na počátku bylo slovo. Slova mají obrovskou moc. Používáme je jako zaklínadla, kterými zaklínáme sebe i druhé. Ve vzájemné komunikaci se často zaplétáme do pavučiny nepravdy, skoropravdy, ohledů a domněnek a strachů. Pojďme spolu objevit sílu láskyplné pravdivé komunikace. Najděme cestu ke svým dětem skrze aktivní naslouchání a inspirujme je ke vzájemné empatii v kruhu rodiny, ale i ve školním společenství.

EMU, Michaela Köszegi

Jsme EMU. A jsme dvě. Michaela Köszegi a Šárka Eisenhammerová. Není nám lhostejné, jak se naše děti vzdělávají, co si ze školy odnášejí do života a jaké budují vztahy. Pomáháme rodičům, dětem a učitelům ke vzájemnému porozumění a synergii. Věříme v neodvratnost změny.

www.nasemu.cz