Krása ženy

(18.05.2018, 16:00, Balkón foyer - červený stan)

Jsem žena, jsem láska.

Krása vyvěrá z nitra ženy, jako světlo ji obalí a šíří se kolem ní. Taková žena působí velmi étericky, ale jistě, její chůze je ladná, ale pevná, její slova nezraňují, ale jsou plná lásky, její gesta královská, ale ne panovačná. Žena dává lásku, protože sama láskou je. Žena pečuje o sebe, svého muže, svou rodinu a muž jí to vrací ochranou a láskou. Žena je jako Země plná protikladů. Je vášnivou milenkou i milující matkou, v jeden okamžik divokou řekou a za chvíli klidnou zátokou. Když žena přijme všechny aspekty své ženskosti a nebojí se ukázat své city, stává se nádhernou bytostí.

Veronika Vieweghová

Veronika Vieweghová, vystudovaná diplomovaná zdravotní sestra, absolvovala kurzy o vývoji a péči dětí, mnoho vzdělávacích a psychologických seminářů, jako například: Kritické myšlení, Montessori peagogika, psychologie dětí podle MBTI, kurz Respektovat a být respektován, Krizová intervence, základy Biosyntézy...), kurz laktační poradkyně a Duly. Založila a vedla Rodinné centrum Putti. Své dvě dcery šest let vzdělávala doma. Nyní pokračuje v projektu Škola pro mě, který pomáhá rodičům, průvodcům a učitelům hledat přirozenější způsoby vzdělávání, vytváří podpůrné skupiny pro rodiče „domškoláků" a školní pedagogické sbory. Vede seberozvojové a meditačně-taneční semináře pro ženy i pro páry. Součástí její práce jsou individuální konzultace v oblasti osobního rozvoje.

www.skolaprome.eu