Kvantová fyzika a objektivní realita

(16.05.2020, 11:45, Mužská zóna - u hradní vinotéky)

Kvantová fyzika a objektivní realita

Objevy kvantové fyziky otvírají fundamentální otázky tykající se podstaty objektivní reality. Představa pozorovatele, který pozoruje na pozorovateli nezávislou objektivní realitu se zdá být neudržitelná. Filosofické důsledky a nabízející se podobnosti s spirituálními naukami budou diskutovány.

Jan Rak

prof. jaderné fyziky