Láska versus Strach

(17.05.2019, 13:30, Atrium)

Glasswalking, neboli chůze po střepech.

Strach je součástí našeho bytí. Se strachem se potýká každý z nás. Někdo víc a někdo zase o trochu méně. Já prožívám strach tak akorát. Se strachem je to stejné jako s ohněm. Je to dobrý Sluha, ale špatný Pán. Existuje celá řada metod, jak pracovat se strachem. Jednou z velmi účinných metod je chůze po střepech. Pokud si dovolíte zažít to, co jste ještě nezažili, můžete prožít to, co jste ještě nikdy neprožili.

Milan Chadima

- Firewalking chůze po žhavém uhlí. - Bubnování propojí LEVOU a PRAVOU mozkovou hemisféru. - Pracuji se souborem několika metod a technik. Všechny metody fungují na principu, že všechna omezení jsou jen v naší hlavě. Osvobozují od negativních emocí, omezení fyzických i psychických, které brání v plnohodnotném prožívání.

www.milanchadima.cz