LÁSKO, jsem tady!

(18.05.2019, 14:30, Hradní sál)

Rituál LÁSKY v době CHAOSU.

Co je třeba pro život v Lásce Teď, v době chaosu? Má Láska strukturu a řád? Kdo jsme? Co se zraněními z Lásky? Nová doba žádá změnu myšlení, vnímání, cítění, prožívání, mluvení i pohybu. Po dokončení 5.leté intenzivní transformace mohu nabídnout vytvoření Prostoru, který je naplněn Přítomností. Prostor Třpytu Prázdna. V něm, v čase a prostoru, v přenosu vědomí, živým zvukem, slovem a pohybem, může samovzniknout Rituál Lásky. Otevřená Brána jasnosti a bezpečí. Jak? Nově, živě, bezpečně, jemně - spolu, prostě...jak Přítomnost ukáže.

Sofie Kalyani Sarras

Do tohoto života přišla s darem telepatie a vizionářství. Žije vědomou komunikací -“Živým slovem.” Před 38 lety prožila probuzení kundalini energie a ta tvoří vše, čemu můžeme říkat práce. Ve spojeni s Mistry Neduality jí bylo v posledních 20. letech dáno přijmout a předávat mnoho aktuálních praxí pro Život v novém paradigmatu. Je zakladatelkou a 15 let naplňuje projekt “Světlo ženy.” 12 let provází meditacemi v linii Ramana Maharišiho “Atmavičára - Kdo jsem ja?”, mystickou cestou. 5. rokem předává mantru a mudru ”Zření Srdcem” a praxi “Učení Prázdna.” 5 let praktikuje Dzogchen. Jako strážkyně bran početí a smrti je zakladatelkou a průvodkyní nyní 8. letého projektu “Srdce dělohy, svoboda penisu.” Provází zahraniční poutě. Propaguje humanitu, filantropii pro osvícení a realizaci všech Bytostí.

www.kalyani.cz