Lidská duše v zrcadle filmu

(19.05.2019, 10:00, Knihovna - K.H. Máchy)

Pohled za oponu stříbrného plátna optikou archetypové astrologie

Hlubinná psychologie C. G. Junga usiluje o porozumění smyslu uměleckých děl, zejména prostřednictvím výkladu pohádek, mýtů či motivů klasické literatury. Filmová tvorba ovšem v tomto ohledu zůstává na druhé koleji, a to navzdory skutečnosti, že představuje výsostnou uměleckou formu 20. i 21. století. Český astropsycholog Rudolf Starý přitom ve své knize Filmová hermeneutika (1999) jasnozřivě přirovnal význam filmu pro současného člověka k roli divadla v antickém Řecku, kde tato umělecká forma představovala jeden ze základních terapeutických prostředků. Pokud nějaký film zdařile prezentuje archetypické téma, jež rezonuje s hlubinnými obsahy naší duše, můžeme se v něm spatřit jako v zrcadle a jeho sledování nám přináší očistný terapeutický zážitek. V rámci přednášky si stručně představíme charakteristiky několika astrologických principů. Následovat budou krátké ukázky několika filmových scén, které podle názoru přednášejícího zvláště povedeným způsobem vystihují povahu daného archetypu. Přednáška bude ochutnávkou způsobu práce, který autor uplatňuje v chystané stejnojmenné knize. Cílem bude pokusit se účastníky inspirovat k tomu, aby začali na filmy pohlížet z této nové perspektivy.

Mgr. Petr Lisý

Petr Lisý je český astrolog, který se ve své autorské a přednáškové činnosti i poradenské praxi opírá o psychologii Carla Gustava Junga a Stanislava Grofa. Absolvoval FF UK v Praze, dvouletý kurs u nestora české astropsychologie Rudolfa Starého, a také komplexní pětiletý výcvik v psychoterapeutické metodě Biosyntéza. Spoluorganizoval Mezinárodní transpersonální konferenci ITC 2017 v Praze a v témže roce publikoval svou knižní prvotinu „Archetypová astrologie“. Vedle ITC 2017 přednášel také například na České transpersonální konferenci 2016 nebo mezinárodní konferenci Beyond Psychedelics 2018. Profesionálně se věnuje též překladatelství z angličtiny; do češtiny přeložil mj. knihy od autorů jako Stanislav Grof, Gabrielle Roth a Jeho Svatost dalajlama. Věnuje se meditační praxi dzogčhenu dle instrukcí svého učitele Namkhai Norbu Rinpočheho. Je členem české sekce Budapešťského klubu, mezinárodní iniciativy za udržitelnou budoucnost založené polyhistorem maďarského původu Ervinem László. Ve volném čase je také dlouholetým nadšeným příznivcem metod spontánního tance jako 5 Rhythms, Movement Medicine či Open Floor.

www.archetypova-astrologie.cz