Mentální detox

(17.05.2020, 10:30, Zasedací místnost)

OSHO aktivní meditace pro moderního člověka

Pomocí geniální a jednoduché techniky “Gibberish”, se osvobodíme od neodbytných myšlenek a obtěžujících emocí. Gibberish nám umožňuje odložit vše, co už nechceme nosit na bedrech a na srdci. To, co už nepotřebujeme, co dosloužilo. A tak si vytvořit prostor pro nové a naplňující. Už jen pro to, co opravdu chceme žít. Tato OSHO meditace nám nečekaným způsobem dovolí vstoupit do prostoru, kde zažijeme hlubokou relaxaci a osvěžující ticho. Načerpáme nové síly a bytí se nám prosvětlí. Ano, meditace jsou hlubokou detoxifikací nejen pro duši a mysli, ale i pro tělo. To se uvolňuje a mládne. Buňky se regenerují a my máme přístup ke zdrojům čerstvé energie.

Sandipa

„……… Sandipa miluje meditace, miluje slunce, miluje život… Žila v OSHO meditačních komunitách, zcestovala svět, baví ji tanec a pohyb a užívá si objevování toho, co nikdy neumírá. Ráda sdílí tyto vášně a láká ostatní k nalezení svobody, opravdovosti a vnitřního klidu. Meditace se pro ni stala základním kamenem pro jakoukoli hlubší psychoterapeutickou práci. Propojila tak svou původní profesi psychologa s rozměrem spirituálním a pochopila, že pokud chceme poznat sebe a dosáhnout léčení a změny uvnitř nás, není to možné bez ponoření se do ticha, samoty a hluboké pravdy v nás, do míst odkud přichází skutečné léčení. Sandipu baví přinášet to, co se naučila v meditačních centrech do každodenního života, zpátky do reality běžných starostí. S vděkem pozoruje svůj posun v přijetí náročných situací s větším klidem, laskavostí a pokorou. Zároveň vnímá mnohem větší uspokojení z jemných maličkostí, plněji prožívá setkávání s lidmi a dívá se s menším strachem ke konci této poutě…….“

www.sandipa.cz