Mikrobiom: zdravé střevo - mysl - tělo

(15.05.2020, 13:00, Modrý sál)

O vlivu osídlení střeva na naše zdraví a psychickou pohodu z pohledu celostního lékaře.

Výzkum střevního mikrobiomu a jeho vlivu na zdraví a nemoci člověka zažívá v posledních letech enormní vlnu pozornosti ze strany vědecké i laické populace. Ukazuje se, že kvalita našeho mikrobiálního osídlení a kondice střevní sliznice jsou stěžejní pro naši imunitu i psychické zdraví, a jejich narušení může navodit patologie se střevem na první pohled zdánlivě nesouvisející. Přednáška osvětlí tuto problematiku z hlediska celostní medicíny s důrazem na vlastní možnosti ovlivnění kondice mikrobiomu a střeva pomocí stravy, bylin a terapeutických prvků východních léčebných směrů.

MUDr. Bára Koptíková

Celostní lékařka a bylinkářka se zájmem o tradiční léčebné směry a psychosomatickou terapii. Své znalosti moderní západní medicíny propojuje s věděním přírodního léčitelství a klade důraz na individuální přístup a personalizovanou skladbu terapie pro každého pacienta.