Minulost a Budouctnost Věku Lásky.

(19.05.2019, 11:00, Hradní sál)

Myšlenka nenásilí je naším národním vlastnictvím.

Věk Lásky byl předznamenán velkémým galaktickým seřazením. K němu došlo v roce 1998, kdy Země a Slunce a jádro Galaxie při zimním slunovratu byly na jedné přímce. Tento okamžik je odkazem nejen starých mayů ale i předpovědí byblické apokalipsy svatého Jana. Linie paprsků Lásky cestovala od Svatého grálu Karlštejna, přes Mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského. Odkaz českého národa světovému duchovnímu dědictví.

Áda Inneman

Áda Inneman je kosmologem, který se zajímá o odkaz starých civilizací a jejich dávné kalendáře a proroctví. Věnuje se józe a studiu esoteriky. Je propagátorem myšlenem Jana Ámose Komenského. Zabývá se Ajurvédou a léčitelstvím. Navazuje na tradiční českou mystickou školu.