Můj hlas? To jsem přece já!

(19.05.2019, 10:00, Kostel - bývalý jezuitský )

Jedna z cest k poznání sebe sama

Díky dechu, hlasu a spontánním tělesným reakcím budeme směřovat k hlubšímu poznávání a přijetí sebe sama i vnějšího světa. Nemusíte umět zpívat, a přesto můžete zažít chvíle souznění při vzájemném naslouchání i radost ze svého spontánního hlasového projevu. Vše bude probíhat formou hry.

Alena Ticha

Hlasová pedagožka. Věnuje se nezpěvákům (publikace Učíme děti zpívat - Portál) i hlasovým profesionálům (vyučuje na PedF UK Praha). Je vyhledávaným hlasovým poradcem sborů (od dětských po dospělé, od amatérských po výběrové). Vede kurzy a workshopy zaměřené na hlasovou problematiku (např. Profesní únava hlasu a možnosti nápravy). Je autorkou mnoha publikací vydaných v nakladatelství Portál a Albatros-Edika.