Naplněný pracovní a osobní život

(19.05.2018, 17:40, Hlavní sál)

Moderovaná Diskuse

Libor Malý, Tomáš Hajzler, Martin Černohorský, Jana Merhautová, Michaela Švejdová

Jana Merhautová, Libor Malý, Tomáš Hajzler, Martin Černohorský

Libor Malý, Tomáš Hajzler, Martin Černohorský, Jana Merhautová, Michaela Švejdová

Tomáš Hajzler

Do osmnácti žil relativně poklidným životem obyvatele malého východočeského městečka. Pak se několik let toulal po světě, aby to po návratu zkusil daleko dotáhnout.
Dotáhl to až k syndromu vyhoření. Proto „přehodil výhybku” a začal se věnovat tématu nové práce a prospěšnosti podnikání.
Dnes vydává knihy, píše, přednáší, vyhledává a propojuje firmy, které kladou vyšší smysl nad vydělávání. Jako dobrovolník pomáhá v základní škole svých dětí. Spolu-založil KPZ-ku - skupinu alternativního zajišťování potravin. Jeho velkým zájmem je budování decentralizovaných, soběstačných společenství. 

Martin Černohorský

Putování Saharou - Poutě. Průvodci Putování Saharou -  (19.05.2018, 14:00, Zasedací místnost)

www.allfest.cz/vystoupeni/putovani-saharou

Libor Malýwww.hearth.net

Ten, jehož karma ho přivedla:
- k úspěchu a bohatství v podnikání, 
- díky praktikování učení Dzogchenu k prohlédnutí podstaty všech jevů a smyslu života,
- a říká se o něm, že je filantropem. 

Jana Merhautová (nar. 1964). Zakladatelka a ředitelka Eko Art Therapy Institutu z.s. , 
Privátní praxe: Art psychoterapeutka, supervizorka, lektorka akreditovaných kurzů a výcviků. 
Akademické vzdělání v magisterském studiu UK FHS v Praze v oboru Supervize. Psychoterapeutické vzdělání v oblasti arteterapie: hlubinně orientovaná psychoterapie se zaměřením na arteterapii. Studium Institute of Global Education The Applied Ecopsychology - Project Nature Connect USA - Ph.D.  
Založení akreditované vzdělávací instituce MŠMT s výcvikovými programy zaměřenými na Eko Arteterapii a Eko Artefiletiku (udělena Ochranná známka Úřadem průmyslového vlastnictví).
Pracuje s principem EKO ART, což je inovativní psychoterapeutický směr, založený na uměleckém způsobu sebevyjádření při pobytech v přírodě, silných zážitcích v ní a zobrazovacích psychoterapeutických technikách.
Členka výboru České arteterapeutické asociace s garantovaným členstvím, v níž je i akreditovaným supervizorem. 
Členka EUROTAS- European Transpersonal Association, zařazena v Národním registru nezávislých odborníků sociálních služeb.
Externě vyučuje na UK FHS v Praze "Kreativní přístupy v supervizi" a na FAMU v Praze "Autorská tvorba jako projekční plátno psyché”. 
Poskytuje supervizi ve formě výjezdní, outdorové supervize a komplexní supervizi organizace.