o Napojení

(18.05.2019, 14:30, Atrium)

uvědomelý hip hop

koncert a mluvené slovo

SUVE

S.U.V.E. je viac než hudba. Je to životný príbeh, skúsenosti a premena človeka, ktorý sa snaží ísť dobrým príkladom pre mladých ľudí a pozdvihnúť ich prirodzený potenciál. Okrem hudobnej tvorby je to rôzna edukatívna a osvetová činnosť formou besied, prednášok a diskusií, podpora charitatívnych a environmentálnych projektov, cestovateľské aktivity, ale tiež motivačné výchovné koncerty na školách.

www.suvereno.sk