Ohýbání roxorové tyče o krční jamku

(17.05.2019, 16:30, Atrium)

Postav se tváří v tvář strachům

Co je roxor? Betonářská výztuž, výstužná vložka, betonářská ocel, měkká výztuž jsou pojmy, se kterými se lze setkat při označení plných, většinou kruhových ocelových tyčí, které se vládají do betonu za účelem zvýšení jeho únosnosti a snížení deformací, tedy výroby železobetonu. Proč tedy ohýbání tento stavební materiál právě o krční jamku? Krční jamka nebo chcete-li pátá čákra je samotné centrum našich strachů, jedno z nejcitlivějších a nejzranitelnějších míst na celém těle. Místo, kde nepomůže zatnout svaly a použít fyzickou sílu, která je nám tady k ničemu. Rotor můžeme ohnout jen silou naší vůle a pevností rozhodnutí. A protože se jedná o aktivitu párovou, rotory ohýbámé ve dvou, zažijeme,pro mnohé zcela novou zkušenost, vědomé partnerské spolupráce. Zjistíme, jaké to je, pokud přestaneme být sólisty, naladíme se na partnera a plně mu důvěřujeme. Na vlastní krční jamky zažijeme, jak se naše vlastní síla ruku v ruce s důvěrou a vědomou spoluprací násobí.

Milan Chadima

- Firewalking chůze po žhavém uhlí. - Bubnování propojí LEVOU a PRAVOU mozkovou hemisféru. - Pracuji se souborem několika metod a technik. Všechny metody fungují na principu, že všechna omezení jsou jen v naší hlavě. Osvobozují od negativních emocí, omezení fyzických i psychických, které brání v plnohodnotném prožívání.

www.milanchadima.cz