Otec a dítě – jak být nejlepším tátou?

(17.05.2019, 14:30, Mužská zóna - u hradní vinotéky)

Vychováme-li pevné a zdravé pokolení, pomůžeme tak celému světu a naší Zemi.

Jak maximálně podporovat děti v jejich přirozenosti a být skvělým tátou? Jak se vyvarovat převzatých chybných stereotypů? Jak vést děti k plnohodnotnému rozvoji osobnosti? Jak spolu komunikovat? Jak zůstat sám sebou a být vzorem? Jak být populárnější než počítač? Bytostně důležité téma!

Petr Diamant / Škola kojota

Petr Diamant je otcem dvou úžasných dětí, učitelem na Montessori škole, facilitátorem Mužského kruhu a Poradních kruhů, certifikovaným instruktorem Empower the Child a náčelníkem woodcrafterského kmene. Vede zážitkové kurzy Škola kojota, kde prohlubuje, léčí nebo buduje vztahy mezi otcem a dítětem. Provází děti na cestě hledání vnitřního zdroje energie. Pomáhá chlapcům projít skrze přechodové rituály. Oživuje mateřský vztah a respekt k přírodě. Ctí moudrost předků, hodnoty primitivních dovedností a sílu poradních kruhů.

www.skolakojota.cz