Partner jako zrcadlo

(19.05.2018, 15:30, Balkón foyer - červený stan)

Díváme-li se na partnera, díváme se do zrcadla. Co tam ale vlastně vidíme?

Často se setkáváme s tvrzením, že partner je naše zrcadlo. Co to však ve skutečnosti znamená, jak se to projevuje a jak zásadním způsobem toto zrcadlení ovlivňuje (a často ničí) naše partnerské vztahy si většina není vědoma. Podělím se s vámi o poznání, které může vnést jasno do této oblasti.

Ing. Milena Pohlová

Terapeutka, lektorka a průvodkyně na cestě osobního rozvoje. 12 let se věnuji tomuto poslání, se zaměřením na individuální terapie, partnerské vztahy a intimitu. Pořádám přednášky a seberozvojové semináře. Pomáhám svým klientům měnit vztah k sobě, nalézat svoji hodnotu, objevit lásku i moudrost vlastního života. Jdu vždy ke kořenům problému a vycházím z vlastního životního poznání principů života, ke kterému jsem dozrála na své cestě seberozvoje a nalezení své hodnoty jako člověka.

www.bytnazivu.cz