Poselství lásky

(18.05.2019, 16:00, Hlavní sál)

Calixto Suarez, Libor Malý, Sofie Sarras Kalyani, Jan Rak, Ernestína Velechovská, Praveshananda

Moderovaná diskuse se Praveshanandou, budhistou, vědcem, indiánem i křesťany v tématu Poselství Lásky ukáže tradiční i netradiční pohledy jiných kultur i náboženství.

Calixto Suarez je vyslanec indiánského kmene Arhuaco, potomků pradávné civilizace Tayrona ze Sierra Nevady v Kolumbii.  Narodil se vysoko v horách, v místech, kde  stále ještě žijí pouze domorodí lidé.
Mnoho let jezdí po celém světě a předává poselství jeho prastaré kultury, od moudrých z jeho kmene a zároveň poznává a studuje "moderní" svět, různé kultury a tradice.
Jeho záměrem je povzbudit lidi k osobní zodpovědnosti za šetrné a uctivé chování k přírodě a k jejím zdrojům.
Jeho vizí je, že země je zdravá, voda je čistá, vítr je bez "virů" a lidské bytosti jsou v míru sami se sebou.
Podařilo se mu díky podpoře lidí z Evropy vykoupit již přes 1.000 hektarů půdy. Aby indiáni z jeho kmene mohli v klidu žít, chránit svá posvátná území a spirituálně pracovat na podporu harmonie a rovnováhy a zachování života na této planetě.

Libor Malý - Ten, jehož karma ho přivedla:
- k úspěchu a bohatství v podnikání, 
- díky praktikování učení Dzogchenu k prohlédnutí podstaty všech jevů a smyslu života,
- a říká se o něm, že je filantropem.

Sofie Kalyani Sarras - Do tohoto života přišla s darem telepatie a vizionářství. Žije vědomou komunikací -“Živým slovem.” Před 38 lety prožila probuzení kundalini energie a ta tvoří vše, čemu můžeme říkat práce. 
Ve spojeni s Mistry Neduality jí bylo v posledních 20. letech dáno přijmout a předávat mnoho aktuálních praxí  pro Život v novém paradigmatu.
Je zakladatelkou a 15 let naplňuje projekt “Světlo ženy.” 
12 let provází meditacemi v linii Ramana Maharišiho “Atmavičára - Kdo jsem ja?”, mystickou cestou. 
5. rokem předává mantru a mudru ”Zření Srdcem” a praxi “Učení Prázdna.” 5 let praktikuje Dzogchen.
Jako strážkyně bran početí a smrti je zakladatelkou a průvodkyní nyní 8. letého projektu “Srdce dělohy, svoboda penisu.” 
Provází zahraniční poutě. 
Propaguje humanitu, filantropii pro osvícení a realizaci všech Bytostí.  www.kalyani.cz

Ernestína Velechovská - působí jako průvodkyně hledajících na cestě poznání života a hlubiny lidské bytosti tak, aby se z nich stali nalézající. Věnuje se člověku od nastavení jeho osobní mysli až po nejhlubší roviny Vědomí.
Jedná se o  každodenní lidské příběhy a poznání cesty duše i vhled do roviny ducha. Součástí této cesty je uzdravení a rozvoj vztahů, porozumění životu i jeho proměna. Také poznání zákonitostí života a jejich souvislostí s osobními příběhy.
Uvnitřnění, meditace a procítění jsou základními nástroji na této cestě.
Ernestína je ve vděčnosti za možnost pomáhat hledajícím objevovat bohatství, ukryté v jejich nitru. Tato cesta je pro ni posláním i radostí. www.ernestina.cz 

Prof. Jan Rak - Jaderny fyzik. Pracuje v CERNu a zajima se o otazky vedomi a objektivni reality.

Bc. Jan Kolář - Praveshananda je koordinátorem Bhakti Margy Česká republika a učitelem duchovních technik, které jsou součástí učení osvíceného Mistra Paramahamsy Šrí Svámího Vishwanandy a nesou Jeho požehnání. Pro každého, kdo je s upřímným srdcem a láskou praktikuje, představují jistou cestu k nejvyššímu cíli lidského zrození – k vnitřní harmonii a k seberealizaci.  

Calixto, Libor Malý, Sofie Kalyani, Jan Rak, Ernestína, Praveshananda

Moderovaná diskuse se Praveshanandou, budhistou, vědcem, indiánem i křesťany v tématu Poselství Lásky ukáže tradiční i netradiční pohledy jiných kultur i náboženství.