Posvátná geometrie z krystalů - workshop

(17.05.2019, 14:00, Kostel - bývalý jezuitský )

Aktivace portálu Bezpodmínečné Lásky

ALLfest je o Lásce, vzájemnosti a empatii, a tak společně s lidmi vytvoříme, ukotvíme a aktivujeme krystalový portál bezpodmínečné lásky, který bude součástí festivalu po celé 3 dny. Tento symbol v posvátné geometrii nám bude podporou a v poli bude vysílat vysokovibrační energie bezpodmínečné lásky, ve které je již vše obsažené. Pokud tě zajímají portály, chceš se dozvědět víc nebo přispět svou přítomností k vytvoření krystalového portálu, tak buď i ty aktivní součástí.

Hana Sahhu-Arah a Tomáš Kybalion

Hana Sahhu-arah je pracovnicí světla, průvodkyní a kanálem, skrz který přichází informace, poselství od Vyšších Já a světelných bytostí. V čistém napojení na Zdroj nám pomáhá rozpomenout si a zažít Aktivaci zde na Zemi. Kdo jsme, odkud jsme, jaké je naše poslání a co nám ještě brání v našem duchovním Posunu? To vše jsou otázky, na které Sahhu-Arah předává odpovědi. Pořádá aktivační semináře a rituály, při kterých také pracuje s krystaly a krystalovými zdrojovými portály. Její krystaly a ručně vyráběné vysokovibrační náramky můžete najít pod názvem Arah Crystals.

www.hvezdneduse.cz