Posvátná sexualita

(17.05.2020, 12:00, Červený stan - balkón foyer)

Jaký je rozdíl mezi běžným sexem a vědomou intimitou?

Muž a žena jsou v průběhu milostného aktu v posvátném proudu vyvolávání, tvarování a vedení nejmocnější síly vesmíru. Vědomé spojení s touto silou nám může být prospěšné v sebe-poznávání, uvolnění energetických a emocionálních bloků, ale hlavně na cestě k osvobození a prohlubování partnerského vztahu. Zveme vás k otevřené besedě, ve které chceme sdílet naše zkušenosti.

Tara a Taran

Jsme partnerská dvojice, která společně žije, tvoří, vyvíjí se a spolupracuje. Osobní rozvoj je pro nás důležitým pojítkem a několik let jsme žili v komunitách, kde jsme měli možnost naučit se efektivně komunikovat v rámci společenství a pořádali jsme semináře a pobyty pro lidi na krásných místech v přírodě. Dostalo se nám možnosti učit se od moudrých indiánských průvodců a pracovat se silovými rostlinami. Společně také vystupujeme jako hudební duo s léčivými písněmi z celého světa. Práce s lidmi je naší vášní a přinášíme do ní svoji osobní zkušenost. Jsme toho názoru, že každý má v sobě nástroj a zdroj své vlastní moudrosti. Proto podporujeme lidi v jejich samostatnosti a zodpovědnosti za tvoření vlastní reality. Našim cílem je celistvé bytí, kreativní sebevyjádření a vědomý přístup k životu. Používáme techniky práce s tělem, individuální systemiky, šamanismu a muzikoterapie.

www.moje-vztahy.cz